Serveis

Assesorament escolar i familiar

El nostre objectiu és ajudar i acompanyar a les famílies, mestres i alumnes en tot el procés d’aprenentatge i desenvolupament emocional.

Espai terapèutic ED ofereix:

Xerrades a escoles i centres d’interès per docents, pares i/o alumnes:

 • Adquisició d’hàbits i normes.
 • Educació emocional.
 • El malestar emocional en la infància.

 • Aprendre a dir NO, és saber estimar.

 • Rebequeries.
 • Límits i hàbits infantils.

 • Les pors en la infància.
 • Rivalitat i gelosia: relació entre germans.
 • Encopresi i enuresi.

 • La sexualitat.

 • Com escoltem als nostres fills?

 • T’atreveixes a conèixer als teus companys?

També s’accepten propostes per part de les escoles.

Orientació a mestres i altres professionals: supervisions i/o seguiment de casos per acompanyar als professionals.