Serveis

Atenció a Adults

L’atenció psicològica a adults està dirigida a aquelles persones que volen un acompanyament extern per elaborar i comprendre les diferents angoixes que dificulten la seva vida quotidiana. 

Àrea de psicologia clínica

Els principals motius de consulta son:

 • Processos d’adaptació: separacions, dol, pèrdua, canvis de feina o de residencia, emancipació, jubilació, etc.

 • Alteracions de l’estat d’ànim: depressió, distímia, apatia, etc.

 • Trastorns per ansietat: pors, obsessions, estrès, atacs de pànic, fòbies.

 • Dificultats de relació amb els altres. 

 • Trastorns alimentaris: bulímia, anorèxia, etc.

 • Trastorns sexuals.

 • Assetjament laboral: Mobbing
 • Acompanyament en malalties cròniques i agudes.

 • Trastorn obsessiu compulsiu.

 • Trastorns de la personalitat.

 • Trastorn bipolar.

 • Addiccions.

 • Processos de separació o divorci.

 • Altres problemes que poden ser d’atenció psicològica.

Àrea de psicopedagogia i logopedia

Els principals motius de consulta són:

 • Diagnòstic i tractament individualitzat de les dificultats de llenguatge i/o aprenentatge.

 • Avaluació i seguiment de casos.

 • Elaboració de pautes i programes de tractament individual.

 • Desenvolupament de programes d’assessorament a famílies, escoles i d’altres professionals.

 • Orientació professional.