Serveis

Atenció Infanto-Juvenil

L’atenció psicològica infanto-juvenil és una disciplina sanitària que ofereix intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials especialitzades en salut mental, basades en les necessitats biològiques, psicològiques i de l’entorn socio-familiar. 

Àrea de psicologia clínica

Prenem cura dels infants amb trastorns d’ordre emocional, psicosomàtics, de conducta i/o en situació de risc. Problemàtiques que fan patir i dificulten la seva dinàmica familiar, escolar i/o social. L’assessorament familiar i les coordinacions amb els diferents professionals que intervenen amb el menor són indispensables per a un bon treball psicoterapèutic. 

Atenem als infants que pateixen:

 • Trastorns d’ansietat (inhibició, estrès, fòbies, angoixa).

 • Trastorns en l’estat d’ànim (depressió, baixa autoestima).

 • Trastorn d’hiperactivitat amb o sense dèficit d’atenció (THDA).

 • Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i Trastorn Global del Desenvolupament (TGD).

 • Trastorns del son (insomni, hipersomni).

 • Trastorns de comportament (conductes disruptives, agressivitat, inadaptació).

 • Trastorns del control d’esfínters (enuresi, encopresi).

 • Trastorns de la personalitat (psicosi, esquizofrènia, trastorns obsessius).

 • Trastorns alimentaris (anorèxia, bulímia).

 • Trastorns de les conductes adictives (dependències, toxicomanies).

 • Trastorns de la sexualitat.

Àrea de psicopedagogia

Entenem el tractament psicopedagògic des d’una concepció integral en la que el nen aprèn com un subjecte complet posant de manifest els seus recursos físics, intel·lectuals i emocionals en l’adquisició dels aprenentatges.

Atenem les següents problemàtiques:

 • Trastorns psicomotrius (paràlisi cerebral, problemes de lateralitat, retards motrius).

 • Trastorns perceptius, de memòria i d’atenció.
 • Discapacitat intel·lectual (síndrome de Down, X Fràgil, Síndrome de Reet, síndrome de Prader-Willi, etc.).

 • Trastorns del desenvolupament (retards maduratius).

 • Trastorns específics del llenguatge escrit (dislèxies, disgràfies).

 • Reeducacións: habilitats i tècniques d’estudi.

Àrea de logopedia

El llenguatge és l’expressió dels nostres desitjos i aspiracions. Permet organitzar el nostre pensament, regular els nostres actes i atribuir significat a la realitat que ens envolta.

En el marc escolar és on es requereixen uns determinats nivells de llenguatge com a requisit indispensable per accedir a la major part dels aprenentatges escolars. L’ús i el domini de la comunicació poden estar alterades per causes fisiològiques, psíquiques o sensorials donant lloc a diverses patologies.

Les problemàtiques més freqüents són:

 • Trastorns de la parla (disfèmia, dislàlia, disàrtria).

 • Alteracions de la veu (disfonies congènites, orgàniques o funcionals).

 • Trastorns del llenguatge: retards simples, específic (TELL) i greus del llenguatge.

 • Trastorns de l’audició (pèrdues lleus, hipoacúsies).

 • Alteracions miofuncionals (deglució atípica, disglòssies).

 • Alteracions neurològiques (disàrtries, afàsies, disfàsies).