Com treballem?

Atenem les necessitats psíquiques de les persones en situació de vulnerabilitat, prenent cura del vincle emocional. Es treballa des d’una perspectiva integradora (bio-psico-social) amb una orientació psicodinàmica.

L’assessorament familiar i el treball amb xarxa amb els diferents professionals que intervenen amb el menor són indispensables per a un bon treball psicoterapèutic.

L’objectiu és acompanyar als pacients en la seva demanda per oferir-los una xarxa especialitzada i multidisciplinar, valorant el tipus d’atenció que es requereix, i així poder oferir el tractament més adient per cada cas.