Que oferim

Tipus d’atenció

Es realitza una valoració diagnòstica per tal de determinar l’atenció més adient. L’atenció psicoterapèutica amb infants i adults planteja un treball amb les següents vessants:

  • Valoracions diagnòstiques i administració de proves psicològiques. 

  • Atenció a la petita infància.

  • Psicoteràpia individual.

  • Psicoteràpia de parella.

  • Entrevistes i orientació a pares.

  • Atenció a famílies vulnerables i en situació de risc.

  • Peritatges en l’àmbit familiar i civil.

  • Atenció psicològica i psicopedagògica en l’àmbit escolar. 

  • Assessorament escolar.

Serveis

La nostra intervenció es centra en la prevenció, diagnòstic i tractaments de les diferents problemàtiques que presenten les persones a nivell personal, laboral, escolar i social.

Atenció infanto-juvenil
Atenció adults
Peritatges
Assesorament escolar i familiar