Qui som?

Aquest projecte és creat per prendre cura d’aquelles necessitats d’ordre emocional, psicosomàtiques, de conducta i d’aprenentatge en l’àmbit de la Salut Mental i l’Educació.

Contacte

Professionals

Esther Ros
Esther Ros

Num. Col: 20649 per el Col·legi Oficial de Psicòleg de Catalunya

Llicenciada en psicologia. (2011)

Habilitació en psicologia general sanitària. (2014)

Experta en diagnòstic en atenció precoç. (2019)

Experta en clínica psicoanalítica en infants i adolescents. (2015)

Especialista en hiperactivitat i dèficit d’atenció. (2018)

Amb formació en psicoteràpia psicodinàmica en nens TEA. (2020)

Amb formació en abordatge en situacions de desastres, catàstrofes i incidents crítics. (2020)

Experta en psicologia forense i criminal. (2013)

Col·laboradora en diferents centres privats d’atenció psicològica a infants i adolescents, a adults i d’intervenció en l’àmbit forense.

Membre de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicólegs. (2020)

Membre de la Comissió de Psicologia Forense del Col·legi Oficial de Psicòlegs. (2020)

Membre del Torn d’Intervenció Professional del Col·legi Oficial de Psicòlegs (2021)

Altres

Col·laboradors