Qui som?

Especialistes en psicologia i psicopedagogia creen aquest projecte per prendre cura d’aquelles necessitats d’ordre emocional, psicosomàtiques, de conducta i d’aprenentatge en l’àmbit de la Salut Mental i l’Educació.

contacta amb nosaltres

Professionals

El nostre equip

Esther Ros Álvarez
Esther Ros ÁlvarezCoordinadora d’Espai Terapèutic ED

Num. Col: 20649 per el Col·legi Oficial de Psicòleg de Catalunya

Llicenciada en psicologia. (2011)

Habilitació en psicologia general sanitària. (2014)

Experta en diagnòstic en atenció precoç. (2019)

Experta en clínica psicoanalítica en infants i adolescents. (2015)

Especialista en hiperactivitat i dèficit d’atenció. (2018)

Amb formació en psicoteràpia psicodinàmica en nens TEA. (2020)

Amb formació en abordatge en situacions de desastres, catàstrofes i incidents crítics. (2020)

Experta en psicologia forense i criminal. (2013)

Col·laboradora en Centre d’Atenció Psicològica, Psicopedagògica i Logopèdica infanto-juvenil (CAPI Espai Terapèutic) de 2016-2021.

Membre de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicólegs. (2020)

David Cosialls Bonet
David Cosialls BonetCoordinador d’Espai Terapuèutic ED

Num. Col: 21368 per el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catañunya

Llicenciat en psicologia. (2012)

Expert en psicologia general sanitària.(2014)

Expert en psicologia de la salut i psicoteràpia. (2013)

Expert en psicopatologia clínica (2015)

Expert en psicoteràpia psicoanalítica en infants, adolescents i adults.

Amb formació en psicoteràpia psicodinàmica en nens TEA. (2020)

Amb formació en abordatge en situacions de desastres, catàstrofes i incidents crítrics. (2020)

Format en lleguatge musical i piano.

Col·laborador en centre mèdic psicològic, Fundació Vidal i Barraquer, en clinica psicoanalítica en infants i adolescents. (2021)

Col·laborador en Centre d’Atenció Psicològica, Psicopedagògica i Logopèdica infanto-juvenil (CAPI Espai Terapèutic) de 2016-2021.

Membre de la Comissió de Psicoanàlisi del Col·legi Oficial de Psicòlegs. (2020)

Altres

Col·laboradors